Mina tjänster
ordoton.se

FÖLJ MIG

Copyright © Alla rättigheter förbehållna

Mina tjänster

Konserter & föreläsningar

ATT  LEVA LIVET HELA  LIVETMitt senast skapade  föreläsningsprogram i ord och ton vänder sig i första hand till seniorer.

Jag kallar det "Att leva livet hela livet".

Det vill verka uppmuntrande och visa på att mycket positivt kan hända på 40 år, alltså också tiden mellan 60- årsdagen och 100-årsjubileet.

Jag berättar lite om händelser i mitt liv och illustrerar dem med egna och andras sånger. 


Bland annat hade jag i september (2022)  glädjen att framföra det på Vellinge kommuns seniordagar inför en mycket trevlig publik.

Så många positiva, glada människor jag fick möta där!


ÖVRIGA PROGRAMPUNKTER

"Mina flickor dansar inte” (som hade bokrelease i oktober 2020) 

 

För både verksamma och pensionerade lärare, som minns hur det kunde vara, för lärarkandidater som vill veta hur det kunde vara, men också för alla andra som gått i skolan och någon gång utsatts för mindre lämpliga pedagoger – i sanning en stor målgrupp!  


Under åren 1958 – 1960 utbildade jag mig till småskollärare, först ett år i Lycksele och sedan ett år i Landskrona. Jag berättar och läser ur min bok som baseras på de erfarenheterna. Den beskriver hur en 19-årig kvinnas självsäkerhet och levnadsglada optimism efter hand övergår till en känsla av utsatthet och utanförskap. Skildringen är i stora delar fiktiv, (med inslag av både kärlek och mystik) men den ger en inblick i hur utbildningen kunde te sig på den tiden och visar också glimtar av andra tidsbilder på sent femtiotal. 
Kan illustreras med litet 50 - 60-talsmusik, sång till gitarr.  Programtid: 40 – 60 min       Pris: 1900 kr 

Min mor och jag 

Elly Hallgrens dikter och berättelser och mina sånger 

 

Gustaf Fröding och jag i en skvallerdröm 

Jag berättar om Fröding och framför tonsatta dikter. 

 

Kvinnorna och Fröding 

Jag berättar i ord och toner om Gustaf Frödings förhållande till kvinnorna i hans liv, verkliga och fiktiva.


Om människor och andra djur 

Visprogram där också djuren får mycket utrymme. 

 

Några visgubbar och jag 

Mina egna visor, men också Taube, Ferlin, Bellman m fl 


Kvinnan i visans värld 

Jag framför visor om och av kvinnor 

 

Ord och många visor 

Blandad repertoar som innehåller litet av varje 

…. kan i viss mån anpassas efter önskemål …. 

 


Programtid: 40 – 60 min   Pris: 1900 kr  

För elever på mellanstadiet: 

 

"Nu befriar vi Elvis”, sa sommarkatten Madonna. 
är en bok om människans förhållande till djuren. Den berättar om några husdjurs uppror mot sin ofria tillvaro. Jag läser ur boken, förklarar varför och hur den blev till och sjunger några av sångerna till eget gitarrackompanjemang. 

Kan även bli sång tillsammans med eleverna.

 
Föreställningen vänder sig i första hand till ungdomar 9 – 13 år. Den inbjuder till samtal om etik, både i förhållande till djuren och till våra medmänniskor.  


Kan planeras med efterföljande diskussion och bearbetning. Pris beroende på omfattningen av uppgiften.