Hem

ordOton

VÄLKOMMEN

TILL

 för produktion i ord och ton

AKTUELLTVINTERSKYMNING


ska framföras av en kör från Mooresville,

 INDIANA, USA i december 2021


Mer finns (snart) att läsa under rubriken

Mina projekt/böcker
EN MORGONDRÖM

diktsvit av 

Gustaf Fröding

finns nu i tryck

med noter och lätta ackord av

INGEGÄRD SUNDELL


Mer finns (snart) att läsa under rubriken

Mina projekt/musik*mina flickor dansar inte

En sannolik skildring av

INGEGÄRD SUNDELL


Min berättelse handlar om en ung kvinna, Silvana, som utbildar sig till småskollärare i slutet på femtiotalet. Den beskriver hur hennes självsäkerhet och levnadsglada optimism efter hand övergår till en känsla av utsatthet och utanförskap. Skildringen ger en inblick i hur utbildningen kunde te sig på den tiden, men den visar också glimtar av andra tidsbilder på sent femtiotal.  

Berättelsen gör inte anspråk på att vara objektiv; det mesta betraktas ur huvudpersonens perspektiv. Den är fiktiv men innehåller samtidigt mycket sanningar som hämtats från mina egna erfarenheter. 


Ännu mera om boken finns att läsa under "läs mer"

ordoton.se

FÖLJ MIG

Copyright © Alla rättigheter förbehållna